O Taekwondo

Taekwondo to narodowy sport i tradycyjna sztuka walki Korei. Jego twórcą jest gen. Choi Hong-hi. Początkowo stworzone do celów militarnych, następnie zostało zaadaptowane do użytku cywilnego. Obecnie taekwondo to dyscyplina olimpijska, którą trenuje kilkadziesiąt milionów ludzi na świecie.

Kluby i związki taekwondo z całego świata reprezentuje organizacja World Taekwondo (dawniej: World Taekwondo Federation) powstała 28 maja 1973. Federacja zajmuje się ogólnoświatową promocją taekwondo jako dyscypliny olimpijskiej. Obecnie WT zrzesza 209 narodowych związków taekwondo z pięciu kontynentów.

W Polsce historia dyscypliny sięga lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i ma swoje korzenie na Lubelszczyźnie. Pierwszym zrębem organizacji była Komisja Taekwondo przy Polskim Związku Karate (1980-1992), następnie w roku 1992 w Lublinie powstał Związek Taekwondo Sportowego. W roku 1997 powołano Polski Związek Taekwondo WTF z siedzibą w Poznaniu, a od 2005 roku – w Warszawie. W 2007 roku organizacja zmieniła nazwę na Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego.

Nazwa taekwondo składa się z trzech fonetycznych elementów koreańskiej wymowy (hangul):

tae – oznaczającego stopę, uderzenie stopą lub system technik wykonywanych nogą ;
kwon – oznaczającego pięść, uderzenie pięścią lub system technik wykonywanych pięścią;
do – oznaczającego sztukę, drogę lub metodę wyrażającą osiągnięcie pewnego stanu intuicji w zachowaniu, wynikającej z doświadczenia umysłu i ciała

Taekwondo jest więc sztuką walki za pomocą nóg i rąk, jest też dyscypliną sportową angażującą całe ciało z użyciem obu rąk i obu nóg w ćwiczeniu technik samoobrony oraz walki sportowej, ukierunkowanych również na poprawę kondycji.

Struktura taekwondo jako systemu walki dzieli się na:

– ćwiczenia (układy) formalne (poomse)
– walka (kyorugi)
– techniki samoobrony (hosinsul)
– techniki rozbić twardych przedmiotów (kyokpa)

Podstawową formą rywalizacji turniejowej jest walka (Igrzyska Olimpijskie), ale także poomse (konkurencja rozgrywana m.in. na Mistrzostwach Świata). Dla najmłodszych adeptów taekwondo organizowane są również zawody sprawnościowe, polegające na rywalizacji w wykonywaniu określonych technik.

 

 

Walka sportowa taekwondo odbywa się w formule full contact. Zawodnicy walczą w systemie rundowym, a o zwycięstwie przesądza przewaga punktowa lub nockout. Sportowcy walczą w ochraniaczach na tułów (hogo), kaskach, suspensorach, ochraniaczach na przedramiona i piszczele oraz rękawiczkach i „stópkach”. Obecnie większość zawodów rozgrywanych jest przy użyciu elektronicznego systemu punktowania. Ochraniacze i kaski zawodników wyposażone są w sensory, które umożliwiają automatyczne punktowanie uderzeń i kopnięć. Obecni na macie sędziowie przyznają dodatkowe punkty za kopnięcia obrotowe.

 

 

Stopień zaawansowania oraz umiejętności zawodnika taekwondo odzwierciedla noszony przez niego pas. Wyróżnia się 10 stopni uczniowskich (kup) oraz 10 stopni mistrzowskich (dan), gdzie 10 kup jest stopniem najniższym, a 10 dan jest stopniem najwyższym.