Trenuj u nas

Taekwondo jako sport ogólnorozwojowy jest świetną propozycją dla dzieci i młodzieży. Poprawia kondycję, sprawność i koordynację ruchową. Ponadto uczy dyscypliny i kształtuje charakter. Uprawianie taekwondo stwarza ogromne możliwości rozwoju oraz otwiera perspektywę sportowej kariery, która wytrwałego zawodnika może zaprowadzić nawet na olimpijskie areny.

Klub „Sokół” jest zrzeszony w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego, a ze względu na długą tradycję i autorytet naszego trenera stanowi uznaną markę w środowisku sportowym. Nasi zawodnicy startują w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zdobywając punkty rankingowe w systemie współzawodnictwa sportowego oraz nagrody i stypendia sportowe. Biorą udział w projektach Ministerstwa Sportu i Turystyki, uczestniczą w sparingach i obozach szkoleniowych, a także zgrupowaniach kadry.

 

Zapraszamy na treningi w dniach:

 

poniedziałek, godz. 17:00
środa, godz. 17:00
piątek, godz. 17:00

ponadto:

wtorek, godz. 17:00 – trening grupy zaawansowanej
czwartek, godz. 17:00 – siłownia