Nowe stopnie mistrzowskie w naszym klubie!

  • 2 października, 2023

30 września w Bełżycach odbył się wojewódzki regionalny egzamin na stopnie mistrzowskie, w którym wzięło udział troje członków naszego klubu.

Komisja w składzie: Wojciech Kowalski (przewodniczący), Jarosław Jarząb oraz Grzegorz Brodzik, egzaminowała łącznie 13 osób z naszego regionu. Zdający musieli wykazać się znajomością technik, wiedzą teoretyczną, umiejętnościami walki, samoobrony, układów formalnych oraz rozbić.

Nasi reprezentanci spisali się doskonale, uzyskując stopnie:

Alicja Gładosz – 1 dan,

Mateusz Szumiło – 1 dan,

Kinga Fidecka – 2 dan.

Tym samym nasz klub zyskał kolejne dwa czarne pasy. Z kolei Kinga Fidecka dołączyła do elitarnego grona posiadaczy 2 dana w województwie lubelskim. Kinga, w opinii komisji egzaminacyjnej wyróżniła się szczególnymi umiejętnościami i jakością technik. To wielki sukces i krok na drodze do rozwoju klubu. Serdecznie gratulujemy!